Att visa svaghet ger styrka och mod

Foto: Andreas Nilsson
Foto: Andreas Nilsson

Föreläser på Umeågalan inför 800 personer: sårbarhet ger styrka och hur man försonas med sin barndom och blir starkare.

Den 10 juli var Malou von Sivers Sommarpratare i P1. Det handlade om hennes djupt personliga berättelse om den svåra barndomen. Men det var även en berättelse om försoning och att läka för att gå vidare och inte fastna i offerrollen. Programmet fick en enorm respons och ligger tvåa som det mest delade sommarprogrammet, enligt Dagens Media och Sveriges Radio.

De två första dagarna hörde drygt 200 000 personer av sig. Människor som kände igen sig, skrev att de blev hjälpta och att de upplevde hur skammen gav vika för första gången i deras liv. Berättelserna och responsen fortsätter att strömma in och många har bett Malou att göra en föreläsning. Malou kommer därför nu att föreläsa om konsten att försonas för att gå vidare och att inte låta barndomen upprepa sig på jobbet, i relationer eller i föräldrarollen. Att visa sin sårbarhet är vägen till att leva helhjärtat.

Det finns också en rad intressanta frågeställningar som Malou tar upp: måste man alltid försonas? Kan man försonas med en förälder som är död? Är det alltid bra att visa sårbarhet eller ska man välja sina tillfällen.