Den stora utmaningen i det mångkulturella samhället

”Din värsta fiende är din bästa lärare om dig själv”

sa Dalai Lama i en intervju med Malou von Sivers

I sitt arbete som journalist och programledare på TV4 har Malou von Sivers mött och intervjuat tusentals människor med olika typer av kulturell bakgrund. Hon har genom sin lyhördhet fått människor att öppna sig och lyssna till både sina egna och andras fördomar.

Malou menar att man måste börja med sig själv. Ett möte med en annan människa sätter igång igen en rad tankar och känslor som många gånger kan vara negativa, irriterande och störande. Tankarna kommer utan att vi är medvetna om det och kommer att utgöra ett hinder, som vi kanske ens kan formulera för oss själva. Hindret är helt avgörande för om vi kan integrera oss med andra eller inte. I de negativa tankarna finns ett budskap till oss själva om oss själva. Malou delar med sig av sina egna erfarenheter och fördomar. Men också sin kunskap om hur hon lärde sig att bryta ner alla hinder och fann en enorm potential.

Malou berättar om mötet med Dalai Lama som sa: din värsta fiende är din bästa lärare om dig själv!

Malou lär ut Samuraj-tekniken som hon har haft användning av som arbetsledare och när hon löneförhandlat, men även i mötet med de som hon ska intervjua. En Samuraj måste koncentrera sig på striden och inte på motståndaren. I det ögonblick samurajen koncentrerar sig på motståndaren är han död. Malou var med om en väldigt lyckad löneförhandling där hon var en samuraj.

Malou berättar om mötet med 50 Cent, rapparen som blev en av världens största artister. Det kunde ha blivit ett förväntat möte med inbyggda fördomar, men det blev precis tvärtom. Vad var det som hände? Malou visar klipp från sina intervjuer.

I sitt föredrag lär Malou ut hur man kan träna bort sina negativa tankar genom att inte göra sig själv till ett offer. Det går alltid att välja väg. Det är ingenting man gör i en handvändning men träning ger färdighet.

Malou berättar hur det kändes när hon ramlade i Let’s Dance och såg löpsedlarna framför sig, Fiasko! Hur går man vidare efter att ha hängts ut på skampålen? Eller när hon har blivit hårt recenserad för sin person eller utseende i kvällstidningar. Hur tänker man? Hur går man vidare utan att låta sig knäckas och bli ett offer? Det är något vi alla kan ha nytta av. Vem ska definiera vem du är? Du måste själv bestämma vilka som ska bli ditt livs auktoriteter! De andra ska du ignorera.

Vad har då dessa erfarenheter med mångfald och integration att göra? Jo, det är precis i bilden av oss själva som integrationen börjar.

Målgrupper: Yrkesgrupper som arbetar med integration, inom företag, kommuner, statliga verk och organisationer